Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

             AJ Controller

              Den naturliga företagspartnern

Företag sökes - köpes

Redovisningsbyrå

Vi söker redovisningsbyrå med en omsättning på 1-10 mkr.

Kundstocken ska företrädesvis utgöras av en mix av mindre och medelstora ägarledda företag. Ägaren kommer erbjudas fortsatt arbete om så önskas.

Vill du sälja ditt företag? Vill du köpa ett företag? Ta in en ny delägare/partner? Bli rik och vara mer ledig?

Behöver du en ekonomisk rådgivare, företagsmäklare, revisor eller redovisningskonsult?

Kontakta mig, Anders, för vidare information, e-post: [email protected]

0